18

Ne pušča sledi

Antistatično

Elektro Prevodno

Odporno na korozijo

Odporno na temperaturo

Odporno na hidrolizo

Primerno za avtoklav

plain bore

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

ball bearing

50

18

71

60 x 60

ball bearing

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

ball bearing

50

18

69

ball bearing

50

18

120

ball bearing

50

18

50

plain bore

45

18

72

55 x 55

plain bore

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

ball bearing

50

18

71

60 x 60

ball bearing

50

18

71

60 x 60

ball bearing

50

18

71

60 x 60

ball bearing

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

41

plain bore

50

18

71

41

ball bearing

50

18

71

41

ball bearing

50

18

71

41

ball bearing

50

18

71

41

plain bore

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60