100

Ne pušča sledi

Antistatično

Elektro Prevodno

Odporno na korozijo

Odporno na temperaturo

Odporno na hidrolizo

Primerno za avtoklav

ball bearing

300

100

3000

370

200 x 160

ball bearing

520

100

1830

580

200 x 160

ball bearing

300

100

2250

370

200 x 160

ball bearing

300

100

3000

370

200 x 160

ball bearing

400

100

350

470

200 x 160

ball bearing

300

100

450

355

200 x 160

ball bearing

300

100

5400

390

300 x 200

ball bearing

400

100

6800

530

400 x 300

ball bearing

300

100

4500

390

300 x 200

ball bearing

400

100

6000

530

400 x 300

ball bearing

300

100

5400

390

300 x 200

ball bearing

400

100

6800

530

400 x 300

ball bearing

250

100

2650

ball bearing

300

100

3000

ball bearing

360

100

3600

ball bearing

400

100

3800

ball bearing

500

100

5000

hub fitting

400

100

3400

hub keyway

250

100

2300

hub keyway

250

100

2300

hub keyway

300

100

2700

hub keyway

300

100

2700

hub keyway

300

100

2700

hub keyway

360

100

3200

hub keyway

400

100

3400

hub keyway

400

100

3400

hub keyway

500

100

4500

ball bearing

520

100

1830

hub fitting

520

100

1830

hub keyway

520

100

1830

ball bearing

300

100

2250

ball bearing

400

100

3000

hub fitting

400

100

2500

hub keyway

300

100

2100

ball bearing

300

100

3000

ball bearing

360

100

3600

ball bearing

400

100

3800

ball bearing

500

100

5000

hub keyway

250

100

2300

hub keyway

250

100

2300