101

Ne pušča sledi

Antistatično

Elektro Prevodno

Odporno na korozijo

Odporno na temperaturo

Odporno na hidrolizo

Primerno za avtoklav

plain bore

75

25

101

60 x 60

plain bore

75

25

101

60 x 60

ball bearing (C)

75

25

101

60 x 60

ball bearing (C)

75

25

101

60 x 60

ball bearing (C)

75

25

101

60 x 60

ball bearing (C)

75

25

101

60 x 60

plain bore

75

23

101

60 x 60

plain bore

75

23

101

60 x 60

plain bore

75

25

101

60 x 60

plain bore

75

25

101

60 x 60

plain bore

75

25

101

60 x 60

plain bore

75

25

101

60 x 60

ball bearing (C)

75

25

101

60 x 60

ball bearing (C)

75

25

101

60 x 60

ball bearing (C)

75

25

101

60 x 60

ball bearing (C)

75

25

101

60 x 60

plain bore

75

25

101

60 x 60

plain bore

75

25

101

60 x 60

ball bearing

75

25

101

60 x 60

ball bearing

75

25

101

60 x 60

ball bearing

75

25

101

60 x 60

ball bearing

75

25

101

60 x 60