43

Ne pušča sledi

Antistatično

Elektro Prevodno

Odporno na korozijo

Odporno na temperaturo

Odporno na hidrolizo

Primerno za avtoklav

ball bearing

35

28

100

50

43

ball bearing

35

28

100

50

43

plain bore

50

19

69

43

ball bearing (C)

50

19

69

43

ball bearing (C)

50

19

72

43

ball bearing (C)

50

19

72

43

ball bearing (C)

50

19

72

43

ball bearing (C)

50

19

72

43

ball bearing (C)

50

19

72

43

ball bearing (C)

50

19

72

43

ball bearing (C)

50

19

69

43

ball bearing (C)

50

19

72

43

ball bearing (C)

50

19

72

43