G16-8

Ne pušča sledi

Antistatično

Elektro Prevodno

Odporno na korozijo

Odporno na temperaturo

Odporno na hidrolizo

Primerno za avtoklav

plain bore

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

ball bearing (C)

125

32

161

90 x 66

ball bearing (C)

125

32

161

90 x 66

ball bearing (C)

125

32

161

90 x 66

ball bearing (C)

125

32

161

90 x 66

plain bore

80

32

111

90 x 66

ball bearing (C)

80

32

111

90 x 66

ball bearing (C)

80

32

111

90 x 66

plain bore

100

32

136

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

plain bore

80

32

111

90 x 66

plain bore

100

32

136

90 x 66

plain bore

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

ball bearing (C)

125

32

161

90 x 66

ball bearing (C)

125

32

161

90 x 66

ball bearing (C)

125

32

161

90 x 66

ball bearing (C)

125

32

161

90 x 66

plain bore

80

32

111

90 x 66

plain bore

80

32

111

90 x 66

ball bearing (C)

80

32

111

90 x 66

ball bearing (C)

80

32

111

90 x 66

plain bore

100

32

136

90 x 66

plain bore

125

25

161

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

plain bore

80

25

111

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

133

ball bearing (C)

100

32

133

ball bearing (C)

125

32

158

ball bearing (C)

125

32

158

ball bearing (C)

80

32

108

ball bearing (C)

80

32

108