G16-4

Ne pušča sledi

Antistatično

Elektro Prevodno

Odporno na korozijo

Odporno na temperaturo

Odporno na hidrolizo

Primerno za avtoklav

roller bearing

200

50

75

235

140 x 110

roller bearing

200

50

75

235

140 x 110

roller bearing

220

65

100

260

140 x 110

roller bearing

220

65

100

260

140 x 110

roller bearing

220

65

100

260

140 x 110

roller bearing

220

65

100

260

140 x 110

roller bearing

260

85

150

308

220 x 130

roller bearing

260

85

150

308

220 x 130

roller bearing

260

85

150

308

220 x 130

roller bearing

260

85

150

308

220 x 130

roller bearing

260

85

250

308

220 x 130

roller bearing

260

85

250

308

220 x 130

roller bearing

260

85

250

308

220 x 130

roller bearing

260

85

250

308

220 x 130

ball bearing

250

85

450

295

220 x 130

ball bearing

250

85

450

295

220 x 130

ball bearing

400

100

350

470

200 x 160

ball bearing

415

115

525

478

200 x 160

ball bearing

300

100

450

355

200 x 160

ball bearing

305

105

550

358

200 x 160

ball bearing

420

115

650

480

200 x 160

ball bearing

420

115

750

480

200 x 160

ball bearing

460

145

1140

520

200 x 160

ball bearing

536

165

1300

623

255 x 220

ball bearing

250

85

450

305

175 x 140

ball bearing

250

85

600

305

175 x 140

ball bearing

250

85

450

305

175 x 140

ball bearing

250

85

600

305

175 x 140

ball bearing

306

105

450

358

200 x 160

ball bearing

306

105

700

358

200 x 160

ball bearing

306

105

450

358

200 x 160

ball bearing

306

105

700

358

200 x 160

ball bearing

405

105

950

473

200 x 160

ball bearing

405

105

950

473

200 x 160

ball bearing

455

120

1415

518

200 x 160

ball bearing

525

140

1885

618

255 x 220

ball bearing

250

85

450

295

175 x 175

ball bearing

250

85

600

295

175 x 175

ball bearing

250

85

450

295

175 x 175

ball bearing

250

85

600

295

175 x 175

ball bearing

400

100

350

470

200 x 160

ball bearing

400

100

350

470

200 x 160

ball bearing

415

115

525

478

200 x 160

ball bearing

415

115

525

478

200 x 160

ball bearing

300

100

450

355

200 x 160

ball bearing

300

100

450

355

200 x 160

ball bearing

305

105

550

358

200 x 160

ball bearing

305

105

550

358

200 x 160