G16-1

Ne pušča sledi

Antistatično

Elektro Prevodno

Odporno na korozijo

Odporno na temperaturo

Odporno na hidrolizo

Primerno za avtoklav

plain bore

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

ball bearing (C)

125

32

161

90 x 66

ball bearing (C)

125

32

161

90 x 66

plain bore

80

32

111

90 x 66

ball bearing (C)

80

32

111

90 x 66

ball bearing (C)

80

32

111

90 x 66

plain bore

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

30

136

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

ball bearing (C)

125

30

161

90 x 66

plain bore

150

32

185

90 x 66

plain bore

80

32

111

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

125

32

161

90 x 66

plain bore

100

32

136

90 x 66

plain bore

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

ball bearing (C)

125

32

161

90 x 66

ball bearing (C)

125

32

161

90 x 66

plain bore

80

32

111

90 x 66

plain bore

80

32

111

90 x 66

ball bearing (C)

80

32

111

90 x 66

ball bearing (C)

80

32

111

90 x 66

plain bore

100

32

136

90 x 66

plain bore

100

32

136

90 x 66

ball bearing

100

32

136

90 x 66

ball bearing

100

32

136

90 x 66

ball bearing

100

32

136

90 x 66

ball bearing

100

32

136

90 x 66

plain bore

125

25

161

90 x 66

plain bore

125

25

161

90 x 66

ball bearing

125

25

161

90 x 66

ball bearing

125

25

161

90 x 66

ball bearing

125

25

161

90 x 66

ball bearing

125

25

161

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

plain bore

125

32

161

90 x 66

ball bearing

125

32

161

90 x 66

ball bearing

125

32

161

90 x 66

ball bearing

125

32

161

90 x 66

ball bearing

125

32

161

90 x 66

plain bore

150

30

185

90 x 66