160

Ne pušča sledi

Antistatično

Elektro Prevodno

Odporno na korozijo

Odporno na temperaturo

Odporno na hidrolizo

Primerno za avtoklav

ball bearing (C)

125

32

160

150

100 x 85

ball bearing (C)

125

32

160

150

100 x 85

plain bore

100

37

160

125

100 x 85

plain bore

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85

roller bearing

100

37

160

125

100 x 85

roller bearing

100

37

160

125

100 x 85

plain bore

100

37

160

125

100 x 85

plain bore

100

37

160

125

100 x 85

roller bearing

100

37

160

125

100 x 85

roller bearing

100

37

160

125

100 x 85

plain bore

200

40

160

235

140 x 110

roller bearing

250

60

160

295

140 x 110

roller bearing

250

60

160

295

140 x 110

plain bore

250

60

160

295

140 x 110

roller bearing

250

60

160

295

140 x 110

ball bearing (C)

125

32

160

155

100 x 85

ball bearing (C)

125

32

160

155

140 x 110

ball bearing (C)

125

32

160

150

100 x 85

plain bore

200

40

160

235

140 x 110

ball bearing (C)

125

32

160

150

100 x 85

ball bearing (C)

125

32

160

150

100 x 85

ball bearing (C)

125

32

160

150

100 x 85

ball bearing (C)

125

32

160

150

100 x 85

ball bearing (C)

125

32

160

150

100 x 85

ball bearing (C)

125

32

160

150

100 x 85

plain bore

100

37

160

125

100 x 85

plain bore

100

37

160

125

100 x 85

plain bore

100

37

160

125

100 x 85

plain bore

100

37

160

125

100 x 85

plain bore

100

37

160

125

100 x 85

plain bore

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85

ball bearing (C)

100

37

160

125

100 x 85