70

Ne pušča sledi

Antistatično

Elektro Prevodno

Odporno na korozijo

Odporno na temperaturo

Odporno na hidrolizo

Primerno za avtoklav

plain bore

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

plain bore

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

133

ball bearing (C)

100

32

133

plain bore

100

32

136

90 x 66

plain bore

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

plain bore

100

32

136

90 x 66

plain bore

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

136

90 x 66

ball bearing (C)

100

32

133

57

ball bearing (C)

100

32

135

57

ball bearing (C)

100

32

135

57

ball bearing (C)

100

32

135

57

ball bearing (C)

100

32

135

57

ball bearing (C)

100

32

135

57

ball bearing (C)

100

32

135

57

ball bearing (C)

100

32

133

57