40

Ne pušča sledi

Antistatično

Elektro Prevodno

Odporno na korozijo

Odporno na temperaturo

Odporno na hidrolizo

Primerno za avtoklav

plain bore

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

ball bearing

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

ball bearing

50

18

69

plain bore

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

ball bearing

50

18

71

60 x 60

ball bearing

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

71

60 x 60

plain bore

50

18

69

43